Rozwód – czy potrzebny jest adwokat?

Wielu ludzi decyduje się na ten krok z powodu braku dopasowania charakterów, celów, wartości, niestabilności finansowej i wielu innych. Bez względu na przyczyny, z puntu widzenia stron, są one na tyle ważne, że doprowadzają finalnie do rozpadu pożycia małżeńskiego oraz zerwania więzi emocjonalnych. W Polsce tylko w 2017 roku rozwód wzięło ponad 65 tysięcy małżeństw, a ta liczba wciąż rośnie.

Proces złożenia pozwu rozwodowego stanowi przejaw dokonania świadomej i często najważniejszej decyzji w życiu. Może się to wiązać się z wysokim poziomem stresu oraz niepewności o to, czy samodzielnie poprowadzić sprawę czy skorzystać z usług adwokata. Profesjonalna obsługa Kancelarii pozwala poprawnie i bez komplikacji formalnych przejść proces rozwodu. Niesie to za sobą pozytywne korzyści, w postaci efektywnych rezultatów, a także minimalizacji stresu związanego z osobistym stawiennictwem przed Sądem.

Ponadto rozwód wiąże się w wielu przypadkach z obowiązkiem alimentacyjnym, co stanowi także ważny element otwarcia nowego rozdziału w życiu. Klient z zasady nie jest prawnikiem, nie posiada także wiedzy związanej ze swoimi obowiązkami oraz przysługującymi prawami. Profesjonalny pełnomocnik ze szczególną starannością dopełni wszystkich czynności w wymaganych terminach oraz zadba o dobro sprawy celem uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla strony, z uwzględnieniem kwestii majątkowych sprawy.

W procesie rozwodowym oprócz merytorycznej pomocy, adwokat zapewnia swojemu Klientowi komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, dzięki zdjęciu z niego wielu obowiązków i odpowiedzialności za prowadzenie procesu. Adwokata cechuje dystans i świeże podejście do sprawy, co pozwala opracować najlepszą strategię działania.

Ile kosztuje rozwód?

Oceniając to z perspektywy klientów, korzyści jakie za sobą niesie rozwód często mogą przeważyć aspekt finansowy. Klient, który zdecyduje się na reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika bądź sam poprowadzi sprawę zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pozew rozwodowy w wysokości 600 zł. Do zapłaty zobowiązany jest powód – małżonek wnoszący o rozwód. Ważne dla stron jest to, że w przypadku braku orzeczenia o winie – sąd z urzędu zwraca połowę wniesionej kwoty (300 zł) po uprawomocnieniu się wyroku. Strona wnosząca pismo może ubiegać się o zwolnienie z kosztów w części bądź w całości jeśli znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej (nie może jej pokryć bez uszczerbku dla siebie i rodziny).

Poza opłatą za wniesienie pozwu rozwodowego należy mieć świadomość możliwości wystąpienia dodatkowych opłat w trakcie toczącego się postępowania. Są to m.in. opinie biegłych bądź instytucji, które mogą mieć informacje istotne dla sprawy.

W zakresie reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika do kosztów doliczane jest wynagrodzenie na rzecz adwokata. Kształtuje się ono w zależności od zakresu niezbędnych do wykonania czynności oraz zawiłości sprawy. Jednak w pierwszym piśmie procesowym kierowanym do sądu adwokat w Twoim imieniu składa wniosek o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenie adwokata) od strony przeciwnej. Innymi słowy wnosi o to, aby to stronę przeciwną sąd obciążył tymi kosztami.

W 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w Kodeksie Cywilnym z propozycją wzrostu kosztów w tym za złożenie pozwu rozwodowego z 600 zł na 2000 zł. Propozycja związana była z opinią o zbyt niskim opłatach sądowych stosowanych w postępowaniach, ale także wzmocnieniem instytucji małżeństwa. Po weryfikacji nastrojów społecznych Ministerstwo wycofało się z zaproponowanego projektu pozostawiając aktualnie koszty sprawy o rozwód na dotychczasowym poziomie.