Znalezienie pracy to nie wszystko. Umowa o pracę i jej postanowienia przesądzą o warunkach pracy i płacy.

Zarówno przed zawarciem stosunku pracy jak i w trakcie jego trwania, ludzie borykają się z wieloma problemami prawnymi. Często wynikają one z nieznajomości obowiązków względem pracodawcy, ale również egzekwowania praw, które im przysługują. Pracodawca oczekuje jak najwyższej jakości świadczonej pracy zgodnie z umową, natomiast pracownik terminowości wynagrodzenia, zabezpieczenia warunków i miejsca pracy oraz równego traktowania. Niekiedy pomiędzy stronami stosunku pracy pojawia się dysonans w oczekiwaniach, bądź niezgodność deklarowanych warunków ze stanem faktycznym, co często rodzi konflikt.
Bez względu na status oraz wykonywane zadania, w przypadku pojawiających się trudności oraz problemów, niekiedy samodzielne porozumienie się z pracodawcą jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione. Brak chęci uzyskania konsensusu po obu stronach konfliktu może doprowadzić do znacznego pogorszenia się relacji w firmie oraz intensyfikacji sytuacji stresogennych.
Aby nie dopuścić do niekorzystnego obrotu sprawy, pracownik/pracodawca powinien skorzystać z profesjonalnej usługi adwokata, w celu wykluczenia możliwych błędów w dokumentacji oraz uniknięcia problemów związanych z niewłaściwymi działaniami. Ponadto pomoc adwokata pozwala wykluczyć niepewność wiedzy związanej z prawem pracy oraz przepisami, które niekiedy mogą okazać się mylne i niezrozumiałe. Własna interpretacja przepisów pozornie może stanowić sposób rozwiązania problemu, jednak może także doprowadzić do podjęcia niekorzystnych dla siebie działań, tym samym wydłużając proces rozwiąza sporu.

Czy potrzebny jest mi adwokat?

Prawie co trzeci Polak twierdzi, że w ogóle nie potrzebuje fachowej pomocy prawnej. Niemal taka sama liczba osób uważa, że okoliczności, w których potrzebne jest wsparcie prawnika, przytrafiają się im nie częściej niż raz na dwa lata. Jak się o tym boleśnie niektórzy przekonują, pomocy adwokata potrzebujemy dużo częściej, niż nam się to wydaje. Umowa o pracę i pokrewne dziedziny to dobry przykład. Na zachodzie istnieją nawet ubezpieczenia ochrony prawnej. Przeciętny obywatel Niemiec, czy Austrii ma świadomość tego, że np. w trakcie podpisywania dokumentu, jakim jest umowa o pracę z pracodawcą, lepiej jest skonsultować się z prawnikiem, niż ponosić bolesne konsekwencje zawarcia niekorzystnej dla siebie umowy.
W zakresie obsługi przedsiębiorstw adwokat w pełnym spektrum dokonuje sporządzania umów z pracownikami aż po mediacje, które są istotnym elementem zachowania poprawnych relacji w firmach. Mediacje pozwalają uniknąć drogi sądowej, która staje się ostatecznym narzędziem, gdy inne metody zawodzą.
W zakresie obsługi sądowej adwokat sporządza za klienta pozew, a także reprezentuje go w trakcie postępowania sądowego. Pozwala to na uzyskanie poczucia komfortu, gdyż nie wymaga bezpośredniego stawiennictwa w sądzie klienta, który mógłby zostać narażony na nadmierny stres. Profesjonalny pełnomocnik dba o uzyskanie jak najlepszego rozstrzygnięcia w sprawie uwzględniając interes oraz dobro klienta.

prawo pracy