Postępowanie egzekucyjne

porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Judyty Garwackiej świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie czynności. Jeśli macie Państwo dług pomoc prawna może być świadczona np. poprzez:

  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego
  • przystąpienie do toczącego się postępowania egzekucyjnego (sądowego) w charakterze pełnomocnika procesowego
  • czuwanie nad terminowością oraz legalnością działań komornika

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie sporządzania następujących pism procesowych (przykładowo):

  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • Skarga na czynności komornika
  • Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej
  • Wniosek o wyłączenie komornika
  • Zarzuty do planu podziału
  • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

pozostałe usługi prawne