Prawo administracyjne

porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Judyty Garwackiej świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących następujących zagadnień:

  • postępowanie przed organem administracji publicznej
  • odwołanie od decyzji administracyjnej

  • odwołanie od decyzji
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
  • postępowanie przed sądem administracyjnym
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • skarga na bezczynność organu
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

pozostałe usługi prawne