Prawo karne

porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Judyty Garwackiej świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących następujących zagadnień:

  • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • sprawy karne
  • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przed sądem
  • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania

pozostałe usługi prawne