Prawo ubezpieczeń społecznych

porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Judyty Garwackiej świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących następujących zagadnień:

  • prawo do emerytury
  • odszokowania
  • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej
  • prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego
  • prawo do świadczeń przedemerytalnych
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
  • uprawnienia do wcześniejszej emerytury z uwagi na pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie sporządzania wniosków, odwołań, zażaleń w sprawach ZUS i KRUS.

pozostałe usługi prawne