Obsługa prawna firm i spółek

prawnik Warszawa

Kancelaria Radcy Prawnego Judyty Garwackiej – Polisiak posiada bogate doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Kancelaria oferuje pomoc prawną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w każdej formie, w tym w szczególności przedsiębiorcom indywidualnym, spółkom osobowym i kapitałowym.

Kancelaria jak dotąd współpracowała z przedsiębiorstwami z branży finansowej, ubezpieczeniowej, transportowej, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz energetycznej.

Zasady oraz warunki współpracy są ustalane z klientami indywidualnie w zależności od stopnia zawiłości sprawy. Nasze usługi świadczymy – w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta – zdalnie, bądź w drodze kontaktu osobistego.

Prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw staramy się jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów dopasowując ofertę stałej współpracy prawnej do ich potrzeb i oczekiwań. Klientom korporacyjnym zapewniamy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych oraz bieżące doradztwo prawne.

W ramach świadczenia naszych usług dla przedsiębiorców oferujemy:

 • Windykacja przedsądowa oraz sądowo-egzekucyjna
 • Doradztwo prawne dotyczące odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy
 • Doradztwo prawne odnoszące się do nieruchomości (m.in. dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu najmu, dochodzenie zapłaty wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości)
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa: konsumenckiego, nieuczciwych praktyk rynkowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • Doradztwo prawne z zakresu prawo własności intelektualnej
 • Doradztwo prawne z zakresu prawo pracy
 • Przygotowanie projektów umów, statutów i regulaminów
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz analiz prawnych
 • Tworzenie i opiniowanie umów
 • Dochodzenie należności od kontrahentów z tytułu niezapłaconych faktur VAT
 • Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem w sporach z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa zobowiązań
 • Sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, dostawy, najmu, współpracy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, pożyczki i in.
 • Przeprowadzanie badań i raportów prawnych nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek w oparciu o dokumentację prawną (legal due diligence)
 • Prowadzenie spraw o zapłatę, o odszkodowanie
 • Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • Doradztwo z zakresu restrukturyzacja i upadłość
 • Prowadzenie mediacji i negocjacji handlowych