Prawo finansowe

prawnik Warszawa

Kancelaria Radcy Prawnego Judyty Garwackiej – Polisiak świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących następujących zagadnień (prawo finansowe):

  • spory sądowe dotyczące instrumentów finansowych (papiery wartościowe – akcje, obligacje, instrumenty pochodne) – reprezentowanie interesów obligatariuszy, akcjonariuszy, pośredników i emitentów
  • doradztwo na rzecz administratorów zabezpieczeń ustanowionych w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy
  • kompleksowe doradztwo w przeprowadzaniu procedury emisji papierów wartościowych takich jak akcje czy obligacje
  • prowadzenie spraw frankowiczów (dochodzenie przed sądem należności z tytułu zawarcia nieważnej umowy o kredyt bądź z tytułu odfrankowienia umowy o kredyt)
  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem i mających obowiązek stosować prawo finansowe
  • doradztwo przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu compliance w przedsiębiorstwach