Prawo IT i nowych technologii

prawnik Warszawa

Kancelaria radcy prawnego zapewnia wsparcie przedsiębiorców z branży IT w następujących problemach prawnych:

 • Obsługa wdrożeń informatycznych
 • Umowy licencyjne i przeniesienia praw autorskich
 • Umowy z klientami, pracownikami, współpracownikami i podwykonawcami IT
 • Weryfikacja umów regulujących prawa nowych technologii
 • Dochodzenie praw twórców utworów
 • Ochrona własności Intelektualnej: Znak towarowy, Patent, Prawa Autorskie
 • Ochrona uczciwej praktyki rynkowej
 • Ochrona uczciwej Konkurencji

Kancelaria radcy prawnego prowadzi doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z branży e-commerce. Wspieramy firmy prowadzące działalność gospodarczą online w takich zagadnieniach jak sprzedaż na odległość, reklama i marketing, prawa konkurencji, dochodzenie należności. Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom z branży IT w następujących zagadnieniach:

 • E-commerce
 • Software development
 • Database systems / Big Data
 • Digital & Social Media
 • SEO
 • Content Marketing