Obsługa prawna i obszar praktyki

Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię to między innymi zagadnienia z następujących gałęzi prawa i związana z nimi problematyka: