Prawo energetyczne

prawnik Warszawa

Kancelaria Radcy Prawnego Judyty Garwackiej – Polisiak świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji przed sądem w sprawach dotyczących następujących zagadnień (prawo energetyczne):

  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym szczególnie odwołania od decyzji Prezesa URE
  • reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • przygotowywanie analiz prawnych
  • opiniowanie umów, w tym w szczególności dzierżawy gruntów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami
  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych
  • reprezentowanie interesów stron w postępowaniach sądowych dotyczących prawa energetycznego (o zapłatę, o zasiedzenie, o odszkodowanie, o ustanowienie służebności)
  • dochodzenie należności od kontrahentów i usługobiorców
  • legal due diligence przedsiębiorstw i nieruchomości