Serdecznie dziękuję kapitule XXI Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej za przyznany mi tytuł Lidera sądowe rozwiązywanie sporów i arbitraż (II Dywizja) 🏆

<<<Spory sądowe, arbitraż i mediacja>>>

Miałam zaszczyt odebrać wyróżnienie nie tylko dla mnie (Lider – spory sądowe i arbitraż, II Dywizja) ale także dla radcy prawnego Macieja Raczyńskiego (Lider – Prawo Bankowe i Finansowe, II Dywizja) oraz dla Raczyński Skalski and Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp. p., z którą mam przyjemność współpracować (Lider – Prawo Bankowe i Finansowe oraz Spory sądowe i arbitraż, II Dywizja).

Kapituła Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej doceniła moje doświadczenie w prowadzeniu prestiżowych spraw sądowych, a w szczególności następujące sprawy.

Doradztwo prawne na rzecz klienta:

  1. pozwanego o zapłatę w tytułu misselingu. Stan faktyczny sprawy odnosił się do okresu zmian w przepisach dotyczących oferowania instrumentów finansowych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, które zostały zainicjowane z uwagi na ogłoszenie upadłości przez znaną firmę windykacyjną będącą emitentem obligacji nabytych przez powoda;
  2. pozwanego przez dużą spółkę funkcjonującą na zasadzie piramidy finansowej o zwrot wynagrodzenia z tytułu prezentacji instrumentów finansowych uzasadniane nieważnością zawartej przez strony umowy współpracy z powodu jej rzekomej pozorności;
  3. będącego administratorem zabezpieczeń ustanowionych w celu ochrony roszczeń obligatariuszy, których obligacje nie zostały wykupione przez emitentów. Kompleksowe działanie na rzecz łącznie kilkuset obligatariuszy w postępowaniach sądowych cywilnych (w tym sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe), egzekucyjnych, przygotowawczych karnych, wieczystoksięgowych (ochrona interesów obligatariuszy przed uniemożliwieniem im zaspokojenia swoich roszczeń z przedmiotów ustanowionych zabezpieczeń);
  4. będącego operatorem platformy crowdfundingowej w związku z dochodzeniem przez niego roszczeń od pożyczkobiorców (social lending) z tytułu niespłaconych pożyczek. Skomplikowany stan prawny spraw (stosowanie litewskiego prawa materialnego, brak odpowiednich uregulowań odnoszących się do crowdfoundingu w prawie polskim).

Wygrane przed sądami w przełomowych sprawach (lub uczestnictwo w takich sprawach):

  1. wygrana w sprawie związanej z dochodzeniem roszczeń klienta względem spółki z tytułu niewykupionych przez tę spółkę akcji wbrew zawartej uprzednio umowie warunkowego odkupu akcji (tzw. buy sell back).
  2. wygrana w dwóch sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę sformułowanych przez klientów reprezentowanej przez mnie spółki z tytułu poniesienia szkody wywołanej przez jej współpracowników (zagadnienie powierzenia wykonania czynności na podstawie art. 429 i 430 KC).
  3. wygrana w sprawie dochodzenia roszczeń o zapłatę przez klienta z tytułu niewykonania przez emitenta umowy opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania. Doradztwo klientowi w celu postawienia roszczeń o zapłatę w stan wymagalności w sprawach analogicznych.

Podziękowania za wszystkie rekomendacje i gratulacje dla pozostałych wyróżnionych.

Załączam zdjęcia z uroczystej gali wręczenia wyróżnień, która odbyła się w dniu 21.06.2023 roku w Hotelu Verte w Warszawie.

spory sądowe spory sądowe spory sądowe

Wyniki XXI Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej Dywizja II

adw. Judyta Garwacka – Polisiak