Przed złożeniem pozwu do sądu warto ustalić z jakimi kosztami dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym trzeba będzie się liczyć. Poniżej wymieniam orientacyjne koszty prowadzenia sprawy w postępowaniu cywilnym. Należy też wspomnieć o tym, że już na etapie wszczynania postępowania sądowego należy podjąć wszelkie działania mające na celu doprowadzenie do sytuacji, w której to pozwany zostanie obciążony kosztami powoda związanymi z prowadzeniem postępowania zarówno sądowego jak i przedsądowego.

Opłata sądowa od pozwu

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Zaś w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata ta wynosi 17 złotych i uiszcza się ją na numer rachunku Urzędu Miasta, w którym prowadzona jest sprawa.

Koszty zastępstwa procesowego

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Natomiast w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Pozostałe koszty

W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych w toku sporu sądowego sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Koszt dowodu z opinii biegłych wynosi, w zależności od stopnia złożoności sprawy i specjalizacji biegłego, średnio minimum 2.500,00 zł. Przy ostatnio prowadzonej przeze mnie sprawie, w której powołany został dowód z opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego, wynagrodzenie biegłego wyniosło 5.000,00 zł. Natomiast w innej sprawie wynagrodzenie biegłego sądowego specjalisty ortopedii i traumatologii wyniosło 3.000,00 zł.

W toku postępowania sądowego mogą pojawić się również mniej przewidziane wydatki typu opłata od zażalenia, od wniosku o uzasadnienie, opłata kancelaryjna od wydania odpisów dokumentów z akt sprawy itp.

Należy również pamiętać, iż trudna sytuacja materialna strony może upoważniać ją do złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Wówczas do takiego wniosku konieczne będzie dołączenie oświadczenia o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania.

Adwokat/Radca prawny prowadzący sprawę powinien dołożyć wszelkich starań aby dla jego klienta proces przebiegł, o ile to możliwe, bezkosztowo. Należy starać się o doprowadzenia do sytuacji „przerzucenia” kosztów postępowania na drugą stronę. Osoba uczestnicząca w postępowaniu sądowym może także złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów procesu w całości bądź części.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu: tel. 693-626-519, e-mail: garwacka@kancelaria-garwacka.pl