Prawo gospodarcze i handlowe

prawnik Warszawa

Kancelaria świadczy obsługę prawną przedsiębiorców obejmującą przede wszystkim doradztwo prawne przy zawieranych transakcjach handlowych oraz przy bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, prowadząc również negocjacje i mediacje z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • przygotowanie projektów umów i statutów
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie dziedzin – prawo korporacyjne i prawo gospodarcze
 • doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
 • tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • likwidacja spółek
 • dochodzenie należności od kontrahentów
 • tworzenie i opiniowanie umów z kontrahentami, zleceniobiorcami i pracownikami
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem w sporach z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa zobowiązań
 • windykacja przedsądowa i sądowa
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Kancelaria radcy prawnego oferuje pomoc prawną w zakresie sporządzania następujących pism procesowych (przykładowo):

 • pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym
 • pozew o odszkodowanie z tytułu niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy
 • pozew o zapłatę przeciwko kontrahentowi z tytułu nieopłaconych faktur VAT
 • odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od wyroku zaocznego
 • wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty
 • sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności
 • apelacja