Tag spór

Mediacja to proces ugodowego rozwiązania sporu, w którym pośredniczy osoba neutralna i bezstronna, zwana mediatorem. Mediator pomaga w nawiązaniu dialogu i wypracowaniu porozumienia. Mediacja jest też dobrowolna, poufna i szybka ...
Read More