Prawo cywilne

porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Judyty Garwackiej świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji przed sądem w sprawach dotyczących następujących zagadnień:

 • Ochrona dóbr osobistych – wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna
 • Prawo rzeczowe – utrata lub odzyskanie prawa własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisja
 • Prawo zobowiązań – sprzedaż wierzytelności (cesja wierzytelności) umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, pożyczka, umowy bankowe, umowa o kredyt, umowa rachunku bankowego, czyny niedozwolone, odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
 • Prawo spadkowe – przejście praw i obowiązków osób zmarłych na inne podmioty, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie na podstawie testamentu, zapis i polecenie w testamencie, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie sporządzania następujących pism procesowych (przykładowo):

 • pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
 • odszkodowania
 • odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od wyroku zaocznego
 • cofnięcie pozwu
 • zażalenie na postanowienie
 • skarga na czynności komornika
 • skarga na czynności referendarza sądowego
 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 • wniosek o doręczenie odpisu nakazu zapłaty
 • wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia nakazu zapłaty
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
 • sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności
 • wniosek o zawieszenie, podjęcie, umorzenie postępowania
 • wniosek o sprostowanie wyroku, uzupełnienie wyroku lub jego wykładnię
 • apelacja
 • wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku sądu
 • odpowiedź na apelację
 • skarga o wznowienie postępowania
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z ustalonej listy wierzytelności

pozostałe usługi prawne