Prawo pracy

porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Judyty Garwackiej świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących następujących zagadnień:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • zwolnienia grupowe
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • urlop macierzyński
 • urlop wychowawczy
 • układy zbiorowe pracy
 • wypadki przy pracy

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie sporządzania następujących pism procesowych (przykładowo):

 • pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy
 • pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • pozew o przywrócenie do pracy
 • pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • pozew o zapłatę odprawy emerytalnej
 • pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 • pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy
 • pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
 • skarga na czynności referendarza sądowego

pozostałe usługi prawne