Tag adwokat od rozwodów

Rozwód (podstawowa przesłanka) - Zupełny zanik więzi Sąd orzeknie rozwód małżonków kiedy spełnione zostaną wszystkie przesłanki orzeczenia rozwodu. Pierwszą i najważniejszą z nich jest rozkład pożycia małżeńskiego. Według orzecznictwa rozkład ...
Read More